Úklid je nezanedbatelnou nákladovou položkou většiny firem. Pokud tvoří pracovní síly na úklid 60-65% vašich nákladů, jejich snížení bude znamenat významnou úsporu financí. Představíme si, jakým způso .. více ..